Land­schaften

Land­schaften

Indone­sis­che Landschaft

Indone­sis­che Land­schaft, 1989. Öl auf Lein­wand, 150 x 200 cm

Heuschober

Heuschober, 2009. Tem­pera auf Papi­er, 30 x 35 cm

Park

Park, 2011. Öl auf Lein­wand, 100 x 100 cm

Land­schaft

Land­schaft, 1998. Tem­pera auf Papi­er, 28 x 23 cm

Col­li­na

Col­li­na, 2006. Tem­pera auf Papi­er, 32 x 25 cm

Fluß

Fluß, 1991. Tem­pera auf Papi­er, 14 x 18 cm

Appen­ni­no

Appen­ni­no, 2007. Öl auf Lein­wand, 55 x 85 cm

Roques

Roques, 2011/16. Öl auf Lein­wand, 100 x 120 cm